Školenia

Školenie vodičov referentských vozidiel do 3,5 tony

Školenie určené pre vodičov vozidiel do 3,5 tony, ktoré toto vozidlo používajú v pracovnom pomere.

 

Školenie vodičov osobnej hromadnej dopravy pravidelnej a nepravidelnej

Školenie určené pre vodičov vozidiel do 3,5 tony, ktoré toto vozidlo používajú v pracovnom pomere.

 

Školenie vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy – kamiónovej

Školenie je určené pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vedú vozidlá a súpravy vozidiel nad 3,5 tony v pracovnom pomere.

 

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelný výcvik niektorých vodičov

Aby si vodiči udržali svoje vedomosti, musia súčasní vodiči podliehať povinnosti absolvovať pravidelný výcvik, ktorým by si obnovili svoje zručnosti a skúsenosti dôležité pre výkon ich povolania. Okrem toho noví vodiči musia preukázať základná kvalifikáciu podobne ako je to u iných povolaní. Na základe absolvovania týchto kurzov vodiči získajú kvalifikačnú kartu vodiča.

Informácie o typoch kurzov KKV – kliknite tu

Legislatíva a všetky bližšie informácie o kurzoch KKV  – kliknite tu