Kurzy

 • Nákladné motorové vozidlo Sk. C / 25.9.2023 o 17 30
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 2.10.2023 o 15 30
  Študentom poskytujeme zľavu 30€
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 11.10.2023 o 14 30
  Kurz otvárame v SOŠ dopravnej v učebni č.230 na medzipodlaží .
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 18.10.2023 o 18 00
  Večerný kurz s možnosťou večernej výučby teórie otvárame v učebni autoškoly v OZC Južanka na 2. poschodí
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 23.10.2023 o 16 00
  Študentom poskytujeme 30€ zľavu .
 • Prívesy, návesy za nákl. mot. vozidlo Sk. C+E / 24.10.2023 o 17 30
 • KKV - pravidelný výcvik 35h / 30.10.2023 o 7 30
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 6.11.2023 o 17 00
  Študentom poskytujeme 30€ zľavu .
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 15.11.2023 o 18 00
  Večerný kurz s možnosťou večernej výučby teórie otvárame v učebni autoškoly v OZC Južanka na 2. poschodí .
 • Osobné motorové vozidlo Sk. B / 20.11.2023 o 15 30
  Študentom poskytujeme zľavu 30€
 • KKV - zrýchlený kurz zákl. kvalifikácie 140h / 27.11.2023 o 7 30

Prihlásiť sa do kurzu >>

 

Skupina „AM“

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 15 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel  skupiny „AM“  sa vykonáva na vozidle s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najväčšou konštrukčnou  rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h.

Skupina „A1“

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia  je 16 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel podskupiny A1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3 a najviac 125 cm3.

Skupina „A2“

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia  je 18 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel skupiny „A2“ sa vykonáva na dvojkolesovom motorovom vozidle bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybaveným motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Skupina „A“

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel skupiny „A“ na vedenie vozidla s výkonom motora presahujúcim 35 kW.

Skupina „B“

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 18 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km/h.

Skupiny „B+E“

O udelenie vodičského oprávnenia na skupinu B+E žiada žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.  Skúška z vedenia motorových vozidiel  skupiny B+E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej  100 km/h, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená s motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča.

Skupina „C“

O udelenie vodičského oprávnenia na skupinu C žiada žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia na sk. B.  Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12000 kg, dlžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,4 m, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km/h, vybavenou brzdami s ABS, prevodovkou s minimálne 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou  minimálne ako kabína vodiča.

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C automaticky získava  aj vodičské oprávnenie podskupiny C1 a skupiny T.

Skupina „C+E“

O udelenie vodičského oprávnenia na skupinu C+E žiada žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia na sk.C. Skúška z vedenia motorových vozidiel  skupiny C+E sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej s motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy najmenej 20 000 kg, dlžkou najmenej 14 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km/h, prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7,5 m.

Skupina „T“

Minimálny vek žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T je 17 rokov. Skúška z vedenia motorových vozidiel sa  vykonáva na kolesovom  traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km/h a najväčšou hmotnosťou najmenej 3500 kg, ktorý má najmenej 2 nápravy.