Cenník

Skupina Cena za výcvik Kolok za skúšku
€ (eur) € (eur)
Motocykel A1 500.00 16.50
 Motocykel
A,A2

A,A2 os.                      výcvik

 

550.00

230.00

16.50

10.00

Osobný automobil + motocykel
A+B 1090.00 16.50
Osobný automobil
B 670.00 33,00
Traktor
T 560.00 33.00
A1,A+T 980.00 49.50
B+T 10900.00 66.00
A+B+T 1500.00 82.50
RT/B 590.00 33.00
RT/B+A 1000.00 49.50
Nákladný automobil
RB/C 920.00 66.00
RB/C+A 1400.00 82.50
RTB/C 790.00 66.00
RTB/C+A 1110.00 82.50
RB/T 490.00 33.00
RB/T+A 950.00 49.50
Prívesy
B/s HK96- os. výcvik 240.00 16.50
RC/E

RC/E+A

460.00

910.00

66.00

82,50

Cenník doplnkov

 

Kondičná jazda 1 vyučovacia hodina 45 min. 16,00€
Správne poplatky kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 6,50€

Študentom poskytujeme zľavu 30€

  • možnosť platby aj na splátky
  • pri skupinových prihláškach (viac ako 5) poskytujeme zľavu
  • pri rozširujúcich kurzoch poskytujeme pre našich klientov vernostnú zľavu
Aktuálny cenník je platný od 20.6.2020. Uvedené ceny sú s DPH.