Cenník

Skupina Cena za výcvik Kolok za skúšku
€ (eur) € (eur)
Motocykel A1 520.00 16.50
 Motocykel
A,A2

A,A2 os.                      výcvik

570.00

260.00

16.50

10.00

Osobný automobil + motocykel
A+B 1190.00 16.50
Osobný automobil
B 700.00 33,00
Traktor
T 580.00 33.00
A1,A+T 980.00 49.50
B+T 1120.00 66.00
A+B+T 1540.00 82.50
RT/B 600.00 33.00
RT/B+A 1000.00 49.50
Nákladný automobil
RB/C 1010.00 66.00
RB/C+A 1530.00 82.50
RTB/C 860.00 66.00
RTB/C+A 1190.00 82.50
RB/T 530.00 33.00
RB/T+A 990.00 49.50
Prívesy
B/s HK96- os. výcvik 250.00 16.50
RC/E

RC/E+A

490.00

980.00

66.00

82,50

Cenník doplnkov

Kondičná jazda 1 vyučovacia hodina 45 min. 17,50€
Správne poplatky kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 6,50€

Študentom poskytujeme zľavu 30€

  • možnosť platby aj na splátky
  • pri skupinových prihláškach (viac ako 5) poskytujeme zľavu
  • pri rozširujúcich kurzoch poskytujeme pre našich klientov vernostnú zľavu
Aktuálny cenník je platný od 1.1.2021. Uvedené ceny sú s DPH.