Cenník

Skupina Cena za výcvik Kolok za skúšku
€ (eur) € (eur)
Motocykel A1 470.00 16.50
 Motocykel
A,A2

A,A2 os.                      výcvik

 

500.00

220.00

16.50

10.00

Osobný automobil + motocykel
A+B 990.00 16.50
Osobný automobil
B 630.00 33,00
Traktor
T 520.00 33.00
A1,A+T 900.00 49.50
B+T 990.00 66.00
A+B+T 1350.00 82.50
RT/B 580.00 33.00
RT/B+A 810.00 49.50
Nákladný automobil
RB/C 860.00 66.00
RB/C+A 1260.00 82.50
RTB/C 770.00 66.00
RTB/C+A 1040.00 82.50
RB/T 480.00 33.00
RB/T+A 900.00 49.50
Prívesy
B/s HK96- os. výcvik 230.00 16.50
RC/E

RC/E+A

430.00

850.00

66.00

82,50

Cenník doplnkov

 

Kondičná jazda 1 vyučovacia hodina 45 min. 15,00€
Správne poplatky kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 6,50€

Študentom poskytujeme zľavu 30€

  • možnosť platby aj na splátky
  • pri skupinových prihláškach (viac ako 5) poskytujeme zľavu
  • pri rozširujúcich kurzoch poskytujeme pre našich klientov vernostnú zľavu
Aktuálny cenník je platný od 1.1.2020. Uvedené ceny sú s DPH.