Cenník

Skupina Cena za výcvik Kolok za skúšku
€ (eur) € (eur)
Motocykel A1 670.00 16.50
 Motocykel
A,A2

A,A2 os.                      výcvik

700.00

390.00

16.50

10.00

Osobný automobil + motocykel
A+B 1570.00 16.50
Osobný automobil
B 920.00 33,00
Traktor
T 810.00 33.00
A1,A+T 1380.00 49.50
B+T 1590.00 66.00
A+B+T 2050.00 82.50
RT/B 820.00 33.00
RT/B+A 1570.00 49.50
Nákladný automobil
RB/C 1530.00 66.00
RB/C+A 2050.00 82.50
RTB/C 1270.00 66.00
RTB/C+A 1800.00 82.50
RB/T 780.00 33.00
RB/T+A 1370.00 49.50
Prívesy
B/s HK96

BE

RC/E

RC/E+A

420.00

560,00

710,00

1350,00

16.50

33,00

66,00

82,5

Autobus RC/D

RB/D

RB/C+D

870,00

1680,00

2060,00

66,00

66,00

2x 66,00

Cenník doplnkov

Kondičná jazda 1 vyučovacia hodina 45 min. 22,00€
Správne poplatky kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 6,50€

Študentom poskytujeme zľavu 30€

  • možnosť platby aj na splátky
  • pri skupinových prihláškach (viac ako 5) poskytujeme zľavu
  • pri rozširujúcich kurzoch poskytujeme pre našich klientov vernostnú zľavu
Aktuálny cenník je platný od 1.8.2023. Uvedené ceny sú s DPH.