Cenník

Skupina Cena za výcvik Kolok za skúšku
€ (eur) € (eur)
Motocykel A1 680.00 25.00
 Motocykel
A,A2

A,A2 os.                      výcvik

730.00

420.00

25.00

14.00

Osobný automobil + motocykel
A+B 1600.00 75.00
Osobný automobil
B 940.00 50,00
Traktor
T 830.00 50.00
A1,A+T 1480.00 75.00
B+T 1640.00 100.00
A+B+T 2150.00 125.00
RT/B 890.00 50.00
RT/B+A 1650.00 75.00
Nákladný automobil
RB/C 1600.00 100.00
RB/C+A 2150.00 125.00
RTB/C 1350.00 100.00
RTB/C+A 2150.00 125.00
RB/T 850.00 50.00
RB/T+A 1470.00 75.00
Prívesy
B/s HK96

BE

RC/E

RC/E+A

430.00

580,00

750,00

1430,00

50.50

50,00

100,00

125,00

Autobus RC/D

RB/D

RB/C+D

910,00

1790,00

2060,00

100,00

100,00

2x 100,00

Cenník doplnkov

Kondičná jazda 1 vyučovacia hodina 45 min. 23,50€
Správne poplatky kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 10,00€

Študentom poskytujeme zľavu 30€

  • možnosť platby aj na splátky
  • pri skupinových prihláškach (viac ako 5) poskytujeme zľavu
  • pri rozširujúcich kurzoch poskytujeme pre našich klientov vernostnú zľavu
Aktuálny cenník je platný od 1.4.2024. Uvedené ceny sú s DPH.